BEDRIJFSINFORMATIE

 

Burum, het dorpje aan de N 355 op de grens van Fryslân en Groningen, is de bakermat van het honderdjarige transportbedrijf
van Bremer's Handel en Transport VOF.
Ooit gestart door overgrootvader Bremer als boderijder met paard en wagen, later uitgebreid met een foeragehandel en veevervoer.
Middels overname door zoon daarna door kleinzonen zijn sinds 1990 de achterkleinzonen Jille en Jille Gerrit aan het bewind.
Vanwege specialisatie in het vervoer van bouwmaterialen en houtproducten werd de foeragehandel en veevervoer van de hand gedaan.
Gaandeweg richtten ze zich meer op het vervoer en plaatsen van zeecontainers, schafketen en vangrail met autolaadkranen.


Het wagenpark bestaat uit 10 vrachtwagens al dan niet in combinatie met aanhangwagens en trailers met rijdende kranen.
Voor het houttransport maakt men gebruik van schuifzeil combinaties met kooiaap.
Verschillende klanten maken gebruik van de mogelijkheid om een vracht door Bremer te laten vervoeren en deze
op de losplaats op een grotere afstand van de wagen te lossen vanwege de mastlengte van de kraan van wel 16 meter van de kraan.